ไปรษณีย์ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน ชายทะเลบางกระเจ้า หมู่ 1 ตำบล บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางไผ่เตี้ย หมู่ 2 ตำบล บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ใหม่ หมู่ 3 ตำบล บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางสีคต หมู่ 4 ตำบล บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางกระเจ้าน้อย หมู่ 5 ตำบล บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางกระเจ้า หมู่ 6 ตำบล บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางกระเจ้า หมู่ 7 ตำบล บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ปากบ่อ หมู่ 8 ตำบล บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ย่านซื่อ หมู่ 9 ตำบล บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAMUT SAKHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
22/2 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 413 179
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)

bannerbanner
bannerbanner