ไปรษณีย์ตำบล บางโทรัด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน คลองซื่อ หมู่ 1 ตำบล บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางน้ำวน หมู่ 2 ตำบล บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน เกตุมดี(คลองซื่อ) หมู่ 3 ตำบล บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางน้ำวน หมู่ 4 ตำบล บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางโทรัด หมู่ 5 ตำบล บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางโทรัด หมู่ 6 ตำบล บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางโทรัด หมู่ 7 ตำบล บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางโทรัด หมู่ 8 ตำบล บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางพลี หมู่ 9 ตำบล บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางพลี หมู่ 10 ตำบล บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAMUT SAKHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
22/2 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 413 179
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)

bannerbanner
bannerbanner