ไปรษณีย์ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน คลองปากบ่อ หมู่ 1 ตำบล ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ยกกระบัตร หมู่ 2 ตำบล ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ศรีเมือง หมู่ 3 ตำบล ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน คลองปีกนก หมู่ 4 ตำบล ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ท่าทราย หมู่ 5 ตำบล ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน คุ้งสำเภา หมู่ 6 ตำบล ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน คลองครุ หมู่ 7 ตำบล ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน คลองครุ หมู่ 8 ตำบล ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAMUT SAKHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
22/2 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 413 179
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)

bannerbanner
bannerbanner