ไปรษณีย์ตำบล คลองท่อมใต้ อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน เหนือ หมู่ 1 ตำบล คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน คลองท่อมใต้ หมู่ 2 ตำบล คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน คลองขนาน หมู่ 3 ตำบล คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน นาใน หมู่ 4 ตำบล คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน แชงเปิง หมู่ 5 ตำบล คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน วังหิน หมู่ 6 ตำบล คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน ใต้ หมู่ 7 ตำบล คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน ในควน หมู่ 8 ตำบล คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน หน้าค่าย หมู่ 9 ตำบล คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120

ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG THOM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
73 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 640 342
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

bannerbanner
bannerbanner