ไปรษณีย์ตำบล เพหลา อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน เพหลา หมู่ 1 ตำบล เพหลา อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน เพหลาเหนือ หมู่ 2 ตำบล เพหลา อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน พรุเตย หมู่ 3 ตำบล เพหลา อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน พรุเตย หมู่ 4 ตำบล เพหลา อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน พรุเตียว หมู่ 5 ตำบล เพหลา อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน บางใหญ่ หมู่ 6 ตำบล เพหลา อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน ท่าเรือ หมู่ 7 ตำบล เพหลา อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน พรุเตยใต้ หมู่ 8 ตำบล เพหลา อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน ควนสบาย หมู่ 9 ตำบล เพหลา อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120

ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG THOM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
73 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 640 342
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

bannerbanner
bannerbanner