ไปรษณีย์ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน โคกตานุช หมู่ 1 ตำบล นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางปิ้ง หมู่ 2 ตำบล นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน หุบสังกะสี หมู่ 3 ตำบล นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ปลายคลองครุ หมู่ 4 ตำบล นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน หนองตาแอว หมู่ 5 ตำบล นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน คลองเจ๊ก หมู่ 6 ตำบล นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน หนองทะเล หมู่ 7 ตำบล นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ตาฟัก หมู่ 8 ตำบล นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ราษฎร์ หมู่ 9 ตำบล นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAMUT SAKHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
22/2 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 413 179
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)

bannerbanner
bannerbanner