ไปรษณีย์ตำบล หนองกอมเกาะ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน นาไก่ หมู่ 1 ตำบล หนองกอมเกาะ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน คุยนางขาว หมู่ 2 ตำบล หนองกอมเกาะ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน นาเหลาทอง หมู่ 3 ตำบล หนองกอมเกาะ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน นาทา หมู่ 4 ตำบล หนองกอมเกาะ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน โนนธาตุ หมู่ 5 ตำบล หนองกอมเกาะ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หนองเดิ่น หมู่ 6 ตำบล หนองกอมเกาะ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน แจ้งสว่าง หมู่ 7 ตำบล หนองกอมเกาะ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หนองกอมเกาะ หมู่ 8 ตำบล หนองกอมเกาะ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หนองขาม หมู่ 9 ตำบล หนองกอมเกาะ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ศรีเจริญ หมู่ 10 ตำบล หนองกอมเกาะ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน โคกแมงเงา หมู่ 11 ตำบล หนองกอมเกาะ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG KHAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
389 หมู่ 5 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 420 670
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

bannerbanner
bannerbanner