ไปรษณีย์ตำบล บ้านบ่อ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน ศาลเจ้าพ่อขุนโขน หมู่ 1 ตำบล บ้านบ่อ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ท้ายวัดใหญ่ หมู่ 2 ตำบล บ้านบ่อ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน คลองหลวง หมู่ 3 ตำบล บ้านบ่อ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบล บ้านบ่อ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ใหม่ท้องคุ้ง หมู่ 5 ตำบล บ้านบ่อ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน แหลมเจริญสุข หมู่ 6 ตำบล บ้านบ่อ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางยี่พระ หมู่ 7 ตำบล บ้านบ่อ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางขุด หมู่ 8 ตำบล บ้านบ่อ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน กระช้าขาว หมู่ 9 ตำบล บ้านบ่อ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAMUT SAKHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
22/2 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 413 179
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)

bannerbanner
bannerbanner