ไปรษณีย์ตำบล ทรายขาว อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน ห้วยลึก หมู่ 1 ตำบล ทรายขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน ทรายขาว หมู่ 2 ตำบล ทรายขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน ห้วยพลูหนัง หมู่ 3 ตำบล ทรายขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน บ่อมะม่วง หมู่ 4 ตำบล ทรายขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน ทุ่งคา หมู่ 5 ตำบล ทรายขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน ทุ่งล้อ หมู่ 6 ตำบล ทรายขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน ป่าพยอม หมู่ 7 ตำบล ทรายขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170

ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG PHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
380 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 641 030, 075 641 280
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

bannerbanner
bannerbanner