ไปรษณีย์ตำบล หาดคำ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน หาดคำ หมู่ 2 ตำบล หาดคำ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หาดคำ หมู่ 3 ตำบล หาดคำ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน บอน หมู่ 4 ตำบล หาดคำ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน สามัคคี หมู่ 5 ตำบล หาดคำ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เหล่า หมู่ 6 ตำบล หาดคำ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ฝ้าย หมู่ 7 ตำบล หาดคำ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ดอนซูด หมู่ 8 ตำบล หาดคำ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน จอมเสด็จ หมู่ 11 ตำบล หาดคำ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน วัดธาตุใต้ หมู่ 12 ตำบล หาดคำ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หนองไผ่ หมู่ 13 ตำบล หาดคำ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หาดทรายขาว หมู่ 14 ตำบล หาดคำ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน จอมเสด็จน้อย หมู่ 15 ตำบล หาดคำ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ยูงทอง หมู่ 16 ตำบล หาดคำ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG KHAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
389 หมู่ 5 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 420 670
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

bannerbanner
bannerbanner