ไปรษณีย์ตำบล ค่ายบกหวาน อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน นาฮี หมู่ 1 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน บกหวาน หมู่ 2 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน โพนตาล หมู่ 3 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน โคกสำราญ หมู่ 4 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน หนองหมื่น หมู่ 5 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน หนองสองห้อง หมู่ 6 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน คำโป้งเป้ง หมู่ 7 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน หนองสองห้องน้อย หมู่ 8 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน ดอนกอก หมู่ 9 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน หนองสองห้อง หมู่ 10 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน หนองสองห้องใหญ่ หมู่ 11 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน ค่ายนคร หมู่ 12 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน โพธิ์เงิน หมู่ 13 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน อนามัย หมู่ 14 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน บุญเพียง หมู่ 15 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน นาฮีน้อย หมู่ 16 ตำบล ค่ายบกหวาน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100

ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHAI BOK WAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
201 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 495 097
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

bannerbanner
bannerbanner