ไปรษณีย์ตำบล ห้วยน้ำขาว อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน ห้วยน้ำขาว หมู่ 1 ตำบล ห้วยน้ำขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน ทุ่งเสม็ด หมู่ 2 ตำบล ห้วยน้ำขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน น้ำร้อน หมู่ 3 ตำบล ห้วยน้ำขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน ท่าประดู่ หมู่ 4 ตำบล ห้วยน้ำขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน คลองแค หมู่ 5 ตำบล ห้วยน้ำขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน ควนใต้ หมู่ 6 ตำบล ห้วยน้ำขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน นา หมู่ 7 ตำบล ห้วยน้ำขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน ควน หมู่ 8 ตำบล ห้วยน้ำขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน ทุ่งควนหิน หมู่ 9 ตำบล ห้วยน้ำขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน น้ำขาวตก หมู่ 10 ตำบล ห้วยน้ำขาว อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120

ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG THOM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
73 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 640 342
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

bannerbanner
bannerbanner