ไปรษณีย์ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน พันธุวงษ์ หมู่ 1 ตำบล บ้านเกาะ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน วัดเกาะ หมู่ 2 ตำบล บ้านเกาะ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน หน้าวัด หมู่ 3 ตำบล บ้านเกาะ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน บางปลา หมู่ 4 ตำบล บ้านเกาะ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ศิริมงคล หมู่ 5 ตำบล บ้านเกาะ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน คลองแสม หมู่ 6 ตำบล บ้านเกาะ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน อ้อมโรงหีบ หมู่ 7 ตำบล บ้านเกาะ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ปากบ่อใหญ่ หมู่ 8 ตำบล บ้านเกาะ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAMUT SAKHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
22/2 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 413 179
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)

bannerbanner
bannerbanner