ไปรษณีย์ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน ศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบล ศาลาด่าน อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
หมู่บ้าน พระแอะ หมู่ 2 ตำบล ศาลาด่าน อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
หมู่บ้าน ทุ่งยูง หมู่ 3 ตำบล ศาลาด่าน อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
หมู่บ้าน ทุ่งหยีเพ็ง หมู่ 4 ตำบล ศาลาด่าน อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
หมู่บ้าน โล๊ะดุหยง หมู่ 5 ตำบล ศาลาด่าน อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KO LANTA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
458 - 458/1 หมู่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 697 068
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

bannerbanner
bannerbanner