ไปรษณีย์ตำบล ทุ่งไทรทอง อำเภอ ลำทับ จังหวัด กระบี่ ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน ไสใน หมู่ 1 ตำบล ทุ่งไทรทอง อ. ลำทับ รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน สะพานพน หมู่ 2 ตำบล ทุ่งไทรทอง อ. ลำทับ รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน ทุ่งทับควาย หมู่ 3 ตำบล ทุ่งไทรทอง อ. ลำทับ รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน เกาะไทร หมู่ 4 ตำบล ทุ่งไทรทอง อ. ลำทับ รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน บางบอนใต้ หมู่ 5 ตำบล ทุ่งไทรทอง อ. ลำทับ รหัสไปรษณีย์ 81120

ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG THOM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
73 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 640 342
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

bannerbanner
bannerbanner