ไปรษณีย์ตำบล บ้านเดื่อ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน หมากก่อง หมู่ 1 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เดื่อ หมู่ 2 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เสริมสุข หมู่ 3 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หัวหาดใต้ หมู่ 4 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน พวกใต้ หมู่ 5 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ปากสวย หมู่ 6 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หัวหาดเหนือ หมู่ 7 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เดื่อใต้ หมู่ 8 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน พวกเหนือ หมู่ 9 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หาดศรีทอง หมู่ 10 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน พวกกลาง หมู่ 11 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หาดเจริญ หมู่ 12 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เดื่ออุดม หมู่ 13 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ทุ่งสว่าง หมู่ 14 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เดื่อเจริญ หมู่ 15 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ท่าสำราญ หมู่ 16 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG KHAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
389 หมู่ 5 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 420 670
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

bannerbanner
bannerbanner