ไปรษณีย์ตำบล เมืองหมี อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน เมืองหมีใหญ่ หมู่ 1 ตำบล เมืองหมี อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ศรีชมชื่น หมู่ 2 ตำบล เมืองหมี อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ท่าดอกคำ หมู่ 3 ตำบล เมืองหมี อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน บุ่งเล หมู่ 4 ตำบล เมืองหมี อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หนองแจ้ง หมู่ 5 ตำบล เมืองหมี อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หนองเดิด หมู่ 6 ตำบล เมืองหมี อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน บุ่งเลใหญ่ หมู่ 7 ตำบล เมืองหมี อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG KHAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
389 หมู่ 5 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 420 670
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

bannerbanner
bannerbanner