ไปรษณีย์ตำบล พระธาตุบังพวน อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน บ่อแปบ หมู่ 1 ตำบล พระธาตุบังพวน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน โคกคำ หมู่ 2 ตำบล พระธาตุบังพวน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน พระธาตุบังพวน หมู่ 3 ตำบล พระธาตุบังพวน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน เก่าน้อย หมู่ 4 ตำบล พระธาตุบังพวน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน ดอนหมู หมู่ 5 ตำบล พระธาตุบังพวน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน วังเทียม หมู่ 6 ตำบล พระธาตุบังพวน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน เชือก หมู่ 7 ตำบล พระธาตุบังพวน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน หนองผือ หมู่ 8 ตำบล พระธาตุบังพวน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน หม้วย หมู่ 9 ตำบล พระธาตุบังพวน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน โคกก่อง หมู่ 10 ตำบล พระธาตุบังพวน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน มะเขือ หมู่ 11 ตำบล พระธาตุบังพวน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน หนองหญ้าม้า หมู่ 12 ตำบล พระธาตุบังพวน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน โพธิ์ทอง หมู่ 13 ตำบล พระธาตุบังพวน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน ทุ่งสว่าง หมู่ 14 ตำบล พระธาตุบังพวน อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100

ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHAI BOK WAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
201 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 495 097
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

bannerbanner
bannerbanner