ไปรษณีย์ตำบล วัดธาตุ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน เมืองบาง หมู่ 1 ตำบล วัดธาตุ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เม็ก หมู่ 2 ตำบล วัดธาตุ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เดื่อ หมู่ 3 ตำบล วัดธาตุ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน วังยาง หมู่ 4 ตำบล วัดธาตุ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ภู่ หมู่ 5 ตำบล วัดธาตุ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เบิดใหญ่ หมู่ 6 ตำบล วัดธาตุ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เบิดน้อย หมู่ 7 ตำบล วัดธาตุ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน โพนงาม หมู่ 8 ตำบล วัดธาตุ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน นาคลอง หมู่ 9 ตำบล วัดธาตุ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน สร้างประทาย หมู่ 10 ตำบล วัดธาตุ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน วังยางเหนือ หมู่ 11 ตำบล วัดธาตุ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน โพธิ์งาม หมู่ 12 ตำบล วัดธาตุ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หนองนาเมือง หมู่ 13 ตำบล วัดธาตุ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ทิพย์ธานี หมู่ 14 ตำบล วัดธาตุ อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG KHAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
389 หมู่ 5 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 420 670
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

bannerbanner
bannerbanner