ไปรษณีย์ตำบล ชัยมงคล อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน บางสะแก หมู่ 1 ตำบล ชัยมงคล อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน คลองหลวง หมู่ 2 ตำบล ชัยมงคล อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน หัวตะเข้ หมู่ 3 ตำบล ชัยมงคล อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ปากบ่อ หมู่ 4 ตำบล ชัยมงคล อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน เต่าดำ หมู่ 5 ตำบล ชัยมงคล อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ร่วมเจริญ หมู่ 6 ตำบล ชัยมงคล อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAMUT SAKHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
22/2 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 413 179
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)

bannerbanner
bannerbanner