ไปรษณีย์ตำบล คลองยาง อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน เขาฝาก หมู่ 1 ตำบล คลองยาง อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน คลองยาง หมู่ 2 ตำบล คลองยาง อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน โคกยูง หมู่ 3 ตำบล คลองยาง อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน ไทย หมู่ 4 ตำบล คลองยาง อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน หลังโสด หมู่ 5 ตำบล คลองยาง อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน ท่าควน หมู่ 6 ตำบล คลองยาง อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81120
หมู่บ้าน ต้นทัง หมู่ 7 ตำบล คลองยาง อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81120

ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG THOM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
73 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 640 342
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

bannerbanner
bannerbanner