ไปรษณีย์ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน หนาด หมู่ 1 ตำบล โพธิ์ชัย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน คำแค หมู่ 2 ตำบล โพธิ์ชัย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน โนนสังข์ หมู่ 3 ตำบล โพธิ์ชัย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เนินพระเนาว์ หมู่ 4 ตำบล โพธิ์ชัย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หนองแดง หมู่ 6 ตำบล โพธิ์ชัย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ร่องเม็ก หมู่ 7 ตำบล โพธิ์ชัย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน นาจันทร์ หมู่ 8 ตำบล โพธิ์ชัย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ม่วงคำ หมู่ 12 ตำบล โพธิ์ชัย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG KHAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
389 หมู่ 5 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 420 670
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

bannerbanner
bannerbanner