ไปรษณีย์ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน โคกขาม หมู่ 1 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน โคก หมู่ 2 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน สันดาบ หมู่ 3 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน สหกรณ์ หมู่ 4 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ไร่ หมู่ 5 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน แสมดำ หมู่ 6 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน พันท้ายนรสิงห์ หมู่ 7 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
หมู่บ้าน ชายทะเล หมู่ 8 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAMUT SAKHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
22/2 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 413 179
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)

bannerbanner
bannerbanner