ไปรษณีย์ตำบล เกาะลันตาใหญ่ อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน หัวแหลม หมู่ 1 ตำบล เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
หมู่บ้าน ศรีรายา หมู่ 2 ตำบล เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
หมู่บ้าน เจ๊ะหลี หมู่ 3 ตำบล เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
หมู่บ้าน เกาะปอ หมู่ 4 ตำบล เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
หมู่บ้าน คลองหิน หมู่ 5 ตำบล เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
หมู่บ้าน คลองนิน หมู่ 6 ตำบล เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
หมู่บ้าน สังกาอู้ หมู่ 7 ตำบล เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
หมู่บ้าน คลองโตบ หมู่ 8 ตำบล เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KO LANTA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
458 - 458/1 หมู่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 697 068
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

bannerbanner
bannerbanner