ไปรษณีย์ตำบล สีกาย อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน จอมแจ้ง หมู่ 1 ตำบล สีกาย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน สีกายใต้ หมู่ 2 ตำบล สีกาย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ฝายแตก หมู่ 3 ตำบล สีกาย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน บง หมู่ 4 ตำบล สีกาย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ดงเวร หมู่ 5 ตำบล สีกาย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน สีกายเหนือ หมู่ 6 ตำบล สีกาย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน สันติสุข หมู่ 7 ตำบล สีกาย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน สังคมพัฒนา หมู่ 8 ตำบล สีกาย อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG KHAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
389 หมู่ 5 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 420 670
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

bannerbanner
bannerbanner