ไปรษณีย์ตำบล สองห้อง อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน สร้างพอก หมู่ 1 ตำบล สองห้อง อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน นาอ่าง หมู่ 2 ตำบล สองห้อง อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน โพนสว่าง หมู่ 3 ตำบล สองห้อง อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน สวยหลง หมู่ 4 ตำบล สองห้อง อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน ดงเว้น หมู่ 5 ตำบล สองห้อง อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน ดาวเรือง หมู่ 6 ตำบล สองห้อง อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน สร้างอ่าง หมู่ 7 ตำบล สองห้อง อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน ป่าตอง หมู่ 8 ตำบล สองห้อง อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน สมสะอาด หมู่ 9 ตำบล สองห้อง อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
หมู่บ้าน ใหญ่ดงเจริญ หมู่ 10 ตำบล สองห้อง อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100

ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHAI BOK WAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
201 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 495 097
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

bannerbanner
bannerbanner