ไปรษณีย์ตำบล เวียงคุก อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน นาเหล่า หมู่ 1 ตำบล เวียงคุก อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เวียงคุกใต้ หมู่ 2 ตำบล เวียงคุก อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เวียงคุกกลาง หมู่ 3 ตำบล เวียงคุก อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เวียงคุกเหนือ หมู่ 4 ตำบล เวียงคุก อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบล เวียงคุก อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ไผ่สีทอง หมู่ 6 ตำบล เวียงคุก อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เวียงชัย หมู่ 7 ตำบล เวียงคุก อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เวียงแก้ว หมู่ 8 ตำบล เวียงคุก อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG KHAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
389 หมู่ 5 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 420 670
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

bannerbanner
bannerbanner