ไปรษณีย์ตำบล หินโงม อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน หินโงม หมู่ 1 ตำบล หินโงม อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หินโงมเหนือ หมู่ 2 ตำบล หินโงม อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ดงเจริญ หมู่ 3 ตำบล หินโงม อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ศาลาคำ หมู่ 4 ตำบล หินโงม อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน ท่าจาน หมู่ 5 ตำบล หินโงม อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน พร้าว หมู่ 6 ตำบล หินโงม อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน เจริญสุข หมู่ 7 ตำบล หินโงม อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
หมู่บ้าน หินโงมใต้ หมู่ 8 ตำบล หินโงม อ. เมืองหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG KHAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
389 หมู่ 5 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 420 670
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

bannerbanner
bannerbanner