ไปรษณีย์ตำบล คลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ ใช้รหัสไปรษณีย์ในการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

หมู่บ้าน คลองพน หมู่ 1 ตำบล คลองพน อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน ดินนา หมู่ 2 ตำบล คลองพน อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน บ้านนา หมู่ 3 ตำบล คลองพน อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน คลองปิ้ง หมู่ 4 ตำบล คลองพน อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน มูสา หมู่ 5 ตำบล คลองพน อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน พรุใหญ่ หมู่ 6 ตำบล คลองพน อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน คลองแรด หมู่ 7 ตำบล คลองพน อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน หินเพิง หมู่ 8 ตำบล คลองพน อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน ท่ามะพร้าว หมู่ 9 ตำบล คลองพน อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน คลองไคร หมู่ 10 ตำบล คลองพน อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน ทุ่งครก หมู่ 11 ตำบล คลองพน อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน ทุ่งยอ หมู่ 12 ตำบล คลองพน อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน คลองยี่เหร๊ะ หมู่ 13 ตำบล คลองพน อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170
หมู่บ้าน คลองไครใต้ หมู่ 14 ตำบล คลองพน อ. คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81170

ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG PHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
380 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 641 030, 075 641 280
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

bannerbanner
bannerbanner