สาขาและจุดให้บริการพัสดุ ไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง มีสาขาและจุดให้บริการรับส่งพัสดุ ไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ทั้งสิ้น 10 สาขา สำหรับ 11 อำเภอ ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดพัทลุง

รหัสไปรษณีย์ของแต่ละอำเภอในจังหวัดพัทลุง

bannerbanner
bannerbanner