สาขาและจุดให้บริการพัสดุ ไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา มีสาขาและจุดให้บริการรับส่งพัสดุ ไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ทั้งสิ้น 8 สาขา สำหรับ 8 อำเภอ ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดยะลา

รหัสไปรษณีย์ของแต่ละอำเภอในจังหวัดยะลา

bannerbanner
bannerbanner