สาขาและจุดให้บริการพัสดุ ไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสาขาและจุดให้บริการรับส่งพัสดุ ไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ทั้งสิ้น 6 สาขา สำหรับ 7 อำเภอ ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รหัสไปรษณีย์ของแต่ละอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

bannerbanner
bannerbanner