สาขาและจุดให้บริการพัสดุ ไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี มีสาขาและจุดให้บริการรับส่งพัสดุ ไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ทั้งสิ้น 12 สาขา สำหรับ 12 อำเภอ ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดปัตตานี

รหัสไปรษณีย์ของแต่ละอำเภอในจังหวัดปัตตานี

bannerbanner
bannerbanner