ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76110

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BAN LAEM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
386 หมู่ 2 ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม (อาคารเดิม) ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
032 481 097
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BAN LAEM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
46/7 หมู่ 5 (อาคารชั่วคราว) ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
032 481 097
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน

bannerbanner
bannerbanner