ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74120

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BAN PHAEO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
198/2 หมู่ 1 (อาคารเดิม) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 481 012
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BAN PHAEO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
175/22 หมู่ 1 (อาคารชั่วคราว) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 481 012
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน