ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 70210

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า

ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAK HA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
391 หมู่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
032 241 345
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์ปิดทำการ
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน