ไปรษณีย์อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร มีที่ทำการไปรษณีย์ 2 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า

ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAK HA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
391 หมู่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
032 241 345
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BAN PHAEO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
198/2 หมู่ 1 (อาคารเดิม) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 481 012
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BAN PHAEO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
175/22 หมู่ 1 (อาคารชั่วคราว) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 481 012
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ บ้านแพ้ว