ไปรษณีย์อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก มีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง

ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NOEN MAPRANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
615 หมู่ 4 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 389 295
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ เนินมะปราง

bannerbanner
bannerbanner