ไปรษณีย์อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส มีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ

ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ รหัสไปรษณีย์ 96170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BACHO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
191 ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
หมายเลขโทรศัพท์ :
073 599 074
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 9(ปข.9)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ บาเจาะ

bannerbanner
bannerbanner