ไปรษณีย์อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก มีที่ทำการไปรษณีย์ 2 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม

ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG KRATHUM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
106/7 หมู่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 391 059
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)

ที่ทำการไปรษณีย์เนินกุ่ม

ที่ทำการไปรษณีย์เนินกุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เนินกุ่ม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NOEN KUM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
109/2 หมู่ 4 ถนนสันติบันเทิง ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 396 059
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ บางกระทุ่ม

bannerbanner
bannerbanner