ไปรษณีย์อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต มีที่ทำการไปรษณีย์ 3 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต

ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHUKET POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
12/16 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ :
076 218 637
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

ที่ทำการไปรษณีย์กะรน

ที่ทำการไปรษณีย์กะรน รหัสไปรษณีย์ 83100
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์กะรน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KARON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
185,187,189 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ :
076 330 937
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

ที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์

ที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์ รหัสไปรษณีย์ 83130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
RAWAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
4/2 หมู่ 5 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ :
076 381 393
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ เมืองภูเก็ต