ไปรษณีย์อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ มีที่ทำการไปรษณีย์ 2 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์คลองด่าน

ที่ทำการไปรษณีย์คลองด่าน รหัสไปรษณีย์ 10550
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองด่าน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG DAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
151/1 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 313 7242, 02 330 1910
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :

ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ

ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ รหัสไปรษณีย์ 10560
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG BO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
323 หมู่ 1 ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 313 4180, 02 338 1221
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ บางบ่อ