ไปรษณีย์อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก มีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด

ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด รหัสไปรษณีย์ 63140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด
ชื่อภาษาอังกฤษ :
MAE RAMAT POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
247 หมู่ 4 ถนนโสภิตบรรณาลักษณ์ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 581 140
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ แม่ระมาด

bannerbanner
bannerbanner