ไปรษณีย์อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัด นราธิวาส มีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส

ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส
ชื่อภาษาอังกฤษ :
TANYONG MAT POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
192 ถนนระแงะมรรคา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
หมายเลขโทรศัพท์ :
073 630 632
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 9(ปข.9)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ เจาะไอร้อง

bannerbanner
bannerbanner