ไปรษณีย์อำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู มีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา

ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SUWANNAKHUHA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
441 หมู่ 3 ถนนพระไชยเชษฐา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 372 111
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ สุวรรณคูหา