ไปรษณีย์อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก มีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์ตาก

ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ตาก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
TAK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
3/2 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 511 140
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ เมืองตาก

bannerbanner
bannerbanner