ไปรษณีย์อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร มีที่ทำการไปรษณีย์ 2 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน

ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KRATHUM BAEN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
79 หมู่ 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 471 800
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)

ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย

ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย รหัสไปรษณีย์ 74130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
OM NOI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
105 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 420 2399
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ กระทุ่มแบน