ไปรษณีย์อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต มีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง

ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง รหัสไปรษณีย์ 83110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THALANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
355 หมู่ 1 ตำบลเทพกระษัตรีย์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ :
076 311 186
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ ถลาง