ไปรษณีย์อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู มีที่ทำการไปรษณีย์ 2 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง

ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NA KLANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
200 หมู่ 6 ถนนอุดรธานี-เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 359 137
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

ที่ทำการไปรษณีย์กุดดินจี่

ที่ทำการไปรษณีย์กุดดินจี่ รหัสไปรษณีย์ 39350
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์กุดดินจี่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KUT DIN CHI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
314 หมู่ 11 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 357 168
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ นากลาง