ไปรษณีย์อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวลำภู มีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง ดังนี้

เช็คสถานะพัสดุ คลิก!

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SI BUN RUEANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
201 หมู่ 13 ถนนสวนร่วมมิตร ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
หมายเลขโทรศัพท์ :
042 351 102
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)

พื้นที่ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ในอำเภอ ศรีบุญเรือง